தனியா இத படிக்காதிங்க | Thaniya itha padikathinka

    70.00

    பேய் – உண்டா இல்லையா? உண்மையா பொய்யா? விவாதங்கள் பல எழலாம். ஆனால் பேய் என்னும் ஒன்று இல்லை என்று சொல்பவர்கள் கூட இது உண்மையில் உண்டு என சத்தியம் செய்துக் கூறும் ஒன்று உண்டு. அது தான் பயம். இந்தப் புத்தகம் உங்கள் பயத்திற்கான தீனி. இதை நீங்கள் தனியாக படித்து முடித்த பின் ஒருபோதும் தனியாக உணர மாட்டீர்கள்.

    Category: